www.projekce-pe.cz

Pozemkové úpravy

zpracování podkladů pro KPÚ – přípravné práce
geodetické práce – zaměření OUÚ, skutečného stavu území, doplnění PBPP
vypracování nároků
zpracování návrhu společných zařízení
návrh nového uspořádání pozemků
vypracování DKM a podkladů pro zápis KPÚ do KN
vytýčení navržených pozemků

Firma PROJEKCE má zkušenosti jak v oblasti jednoduchých pozemkových úprav ( JPÚ) tak především v oblasti komplexních pozemkových úprav (KPÚ). Máme plně propracovanou technologii celého procesu KPÚ, ověřenou na již zapsaných KPÚ, kompletně zpracovaných v digitální formě. V případě potřeby zpracujeme realizační projekty v rámci KPÚ – cestní sítě, prvků ÚSES, vodohospodářských projektů. Pozemkovou úpravu jsme schopni převzít a dopracovat v různém stupni řešení.

Rozpracované KPÚ:

KPÚ Ondřejov– 454 ha, zahájeno 2007, okres PE
V současné době je 1.rozhodnutí v právní moci a probíhá tvorba DKM.

KPÚ Postupice– 685 ha, zahájeno 2007, okres BE

KPÚ Dudín– 820 ha, zahájeno 2007, okres JI

KPÚ Pavlov u Stonařova– 886 ha, zahájeno 2007, okres JI

KPÚ Roželov– 1578 ha, zahájeno 2008, okres PB

KPÚ Libíň– 221 ha, zahájeno 2008, okres PB

KPÚ Radíč– 1215 ha, zahájeno 2008, okres KL

KPÚ Velešice u Pačejova– 264 ha, zahájeno 2008, okres KL

KPÚ Bezděkov u Třešti– 222 ha,  zahájeno 2009, okres JI

KPÚ Ústí u Humpolce– 620 ha,  zahájeno 2009, okres JI

KPÚ Horní Lhota– 902 ha,  zahájeno 2009, okres BE

KPÚ Pravětice– 425 ha,  zahájeno 2009, okres BE

KPÚ Sedlečko u Velíše– 137 ha,  zahájeno 2009, okres BE

KPÚ Syřenov– Syřenov, Žďár u Kumburku, Nová Ves nad popelkou , 385 ha,  zahájeno 2009, okres SE

KPÚ Havlíčkova Borová– 846 ha,  zahájeno 2009, okres HB

KPÚ Křížov pod Blaníkem– 564 ha,  zahájeno 2009, okres BE

KPÚ Stajiště– 183 ha, zahájeno 2009, okres JI

KPÚ Kámen u Pacova– 461 ha, zahájeno 2009, okres PE

KPÚ Martinice u Březnice a Počaply u Březnice– 910 ha, zahájeno 2009, okres PB

KPÚ Velichovky– 300 ha, zahájeno 2010, okres NÁ

KPÚ Hustířany– 330 ha, zahájeno 2010, okres NÁ

U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov, tel: 565332567, fax: 565332567, e-mail: projekce@projekce-pe.cz
Copyright © Projekce Všechna práva vyhrazena
Created by AVT design